sábado, 17 de febrero de 2018

ACORD SPP


Divendres passat, una majoria (SAE, SICTESS,CCOO,AIPS,APIHC) van signar un acord de millora de SPP. La millora amb respecte a l'anterior sistema es òbvia, tenint en compte les imperfeccions estructurals que arrossega des del inici: (diferent nº de nivells, poca equitat en les quantitats, incongruència dels requissits,etc...). La UGT no el va subscriure i aquestes són les raons (expossades públicament) tot i que sóm conscients de que
els treballadors voleu resultats i no les interioritats de les negociacions, 

L
a UGT ha participat activament en la negociació.Hem fet esmenes i clarificat tot allò que ens ha semblat susceptible de ser millorat a partir d'un text d'SPP que ens presentà CCOO, AIPS i APIHC. Sen's va dir que era pràcticament un text tancat que s'havia d'acceptar tal qual o amb mínimes aportacions per part de la resta. 


1) Una de les modificacions que UGT va introduïr a aquest text "tancat", en percatar-se que els suplents quedaven fora de la SPP, va ser eliminar aquesta restricció i vam fer el redactat corresponent.Aquesta esmena d'UGT va ser aceptada per la Direcció. aquesta és la realitat i així es va evidenciar en una de les sessions de la Comissió Negociadora.

Les restants reivindicacions que feia la UGT i voliem que fossin incloses eren millores plantejades pels TSS i la resta de categories, com són:

2)TSS: Reducció del nº de crèdits requerits als nivells, que, sorprenentment, havien estat augmentats a petició de SICTESS i amb el consentiment de la resta.També vam sol·licitar a aquesta majoria sindical, que per l'accés al 4art. nivell TESS, també fós un mèrit suficient estar en posessió del Grau Universitari Europeu. Igualment vam propossar que els TESS qui acreditin docència a les escoles també sel's reconeixès com una via per aconseguir el 4ar.t nivell..Ambdues millores, van ser rebutjades pels sindicats
CONTRADICCIÓ PARADOXAL: Els sindicats signants no han permès que entrin les nostres millores en l'accés dels tècnics al 3er i 4art nivell, endurint els requissits.

3)
Pel que fa al darrer punt proposat per UGT i  traslladat mitjançant escrit de 7 de febrer a sindicats i Direcció; en el qual demanavem millorar els trams d'SPP de la resta de categories. No va haver resposta. Aquesta petició però, sí ha quedat recollida en el text de l'acord que es va signar ahir: un 4% d'augment per a totes les categories (SPP) 


Així doncs, aquests són els motius (els explicats en el punt 2, bàsicament) que van ser expossats el divendres en la reunió de la Comissió Negociadora a totes les parts, i que justifiquen el perquè no vam signar, que no són altres que la voluntad dels sindicats signants de rebutjar injustificadament les nostres propostes del punt 2.

Malgrat això, considerem un acord que tot i ser insuficient, millora l'anterior sistema d'SPP que, va nèixer defectuós i està creixent amb molts condicionants.

viernes, 22 de diciembre de 2017

NEGOCIACIÓ-ACORDS


El passat dimecres vam celebrar una reunió de la Comissió Negociadora i es van negociar i acordar el següent:

1) Signatura d'acord de pagament de l'increment d'un 1% salarial en tots els conceptes amb endarreriments de l'any 2017 sencer. El cobrament serà en la nómina de gener.

2) Signatura d'acord del pagament d'una quantitat equivalent al 7,3% del que supossa una paga extraordinària.que es correspon amb "el que queda" dels 2,4 milions, que són 725 mil €. El cobrament serà en la nóminia de febrer.

3) Per altra banda es segueix negociant una nova versió del SPP amb proposta inclosa de la Direcció que s'haurà de seguir negociant, tot i que UGT vam fer les apreciacions al respecte "in situ" i sobre la qual seguirem informant.

4) Vam parlar d'altres temes, emplaçant-nos a negociar-los al llarg del 2018, que anirem explicant. UGT vam demanar que es doni continuitat al pla de Jubilacions Parcials pactat que finalitza el 31 de decembre de 2018 i que considerem que és un tema prioritari poder mantenir-lo, en els termes que es puguin acordar.

Salutacions i bones festes.
martes, 19 de diciembre de 2017

CONVOCATORIA MOBILITAT


INFERMERESTCAI I INSTRUCCIONS


UGT EN TWITTER


Tota la info d'actualitat al nostre twitter

https://twitter.com/UgtClinic


viernes, 1 de diciembre de 2017

NOVETATS NEGOCIACIÓ COL·LECTIVAAhir va tenir lloc una sessió de la Mesa  Negociadora  en la qual es van tractar i acordar, en síntesi, els següents temes:

1. Acord d'increment d'un 1% en tots els conceptes salarials, i abonament d'endarreriments des de 1 de gener de 2017. El pagament s'efectuarà en la nómina de GENER 2018

2. Negociació del romanent de massa salarial (al voltant de 750.000 €). Sobre aquesta qüestió, vam propossar el repartiment porcentual a una paga extra per a tot el personal, i així va ser secundat per tots els sindicats excepte APIHC i AIPS que mantenen la recurrent postura de destinar gairebé tot (al menys APIHC) al col·lectiu de Diplomats perquè segons elles, segueix existint un greuge salarial sectorial, si més no, "intern" que el que ve a dir de manera eufemística és que es volen distanciar més encara de les altres categories. AIPS es postula de manera similar si bé demana una certa progressivitat que, no obstant hauria de començar a partir d'aquest quantitat. 
Hem de recordar que aquests 725 mil € forman part d'una partida de 2,3 MILIONS de € que desprès de l'acord pel qual es va augmentar 800 € anuals als Diplomats/des, "la cosa ha quedat així".
Malgrat això i Degut al fet que hi ha una majoria de la part social que ho sol·licita, la Direcció valorarà la proposta i ens contestarà en el seu moment. D'aqui a dues setmanes sembla que ens reunirem per tornar a tractar el tema.

3. Sobre l'SPP, diferents grups han anunciat,nosaltres també que estem el·laborant una proposta de millora de la SPP que es negociarà en properes sesions.

4. Pel que fa al dia de les votacions del 21 de desembre, els procediment per exercir el vot serà l'habitual: 4 hores retribuïdes (en aquest cas caldrà portar el certificat conforme s'ha votat) o efectivament gaudides per l'exercici del dret de vot.