viernes, 1 de diciembre de 2017

NOVETATS NEGOCIACIÓ COL·LECTIVAAhir va tenir lloc una sessió de la Mesa  Negociadora  en la qual es van tractar i acordar, en síntesi, els següents temes:

1. Acord d'increment d'un 1% en tots els conceptes salarials, i abonament d'endarreriments des de 1 de gener de 2017. El pagament s'efectuarà en la nómina de GENER 2018

2. Negociació del romanent de massa salarial (al voltant de 750.000 €). Sobre aquesta qüestió, vam propossar el repartiment porcentual a una paga extra per a tot el personal, i així va ser secundat per tots els sindicats excepte APIHC i AIPS que mantenen la recurrent postura de destinar gairebé tot (al menys APIHC) al col·lectiu de Diplomats perquè segons elles, segueix existint un greuge salarial sectorial, si més no, "intern" que el que ve a dir de manera eufemística és que es volen distanciar més encara de les altres categories. AIPS es postula de manera similar si bé demana una certa progressivitat que, no obstant hauria de començar a partir d'aquest quantitat. 
Hem de recordar que aquests 725 mil € forman part d'una partida de 2,3 MILIONS de € que desprès de l'acord pel qual es va augmentar 800 € anuals als Diplomats/des, "la cosa ha quedat així".
Malgrat això i Degut al fet que hi ha una majoria de la part social que ho sol·licita, la Direcció valorarà la proposta i ens contestarà en el seu moment. D'aqui a dues setmanes sembla que ens reunirem per tornar a tractar el tema.

3. Sobre l'SPP, diferents grups han anunciat,nosaltres també que estem el·laborant una proposta de millora de la SPP que es negociarà en properes sesions.

4. Pel que fa al dia de les votacions del 21 de desembre, els procediment per exercir el vot serà l'habitual: 4 hores retribuïdes (en aquest cas caldrà portar el certificat conforme s'ha votat) o efectivament gaudides per l'exercici del dret de vot.

lunes, 2 de octubre de 2017

COMDEMNA SENSE PAL·LIATIUS


Manifestem el nostre rebuig als fets produïts i la nostra solidaritat amb els ciutadans/es violentats i ferits físca i psicològicament per la brutalitat policial exercida en el dia d'ahir contra les persones participants en el referèndum, amb un menyspreu absolut per aquestes, així com també per les instalacions educatives habilitades com a col·legis electorals i, en general contra el poble català.

martes, 29 de agosto de 2017

INCREMENT SALARIAL 1%


Com probablement sabreu, la norma pressupostària estatal estableix un increment salarial d'un 1% que també ens és d'aplicació per connexió amb la llei de pressupostos de la generalitat, ambdues promulgades i vigents.  
Tot i representar un increment exigu, us informem que aquesta Secció Sindical UGT ha abordat el tema amb la Direcció per tal de la seva execució. Restem també a la espera de conèixer una data de pagament que inclourà endarreriments des de l'1 de gener de 2017.

NOUS SUPÒSITS COMPLEMENT IT AL 100%Aquesta Secció Sindical UGT ha contactat amb la Direcció per abordar un tema de gran trascendència per la plantilla com és l'aplicació d'un nou Decret LLei que amplia els supòsits de complentació fins al 100% dels processos d'Incapacitat Temporal (IT) derivada de malaties comuns.Fins el moment nomès es complementaven les IT (comuns) en determinats supòsits com càncer, Intervenció quirúgica o hospitalització. Doncs bé, la recent norma recull altres casos en que es pot cobrar el 100%. Aquesta és la relació d'aquest casos a complementar:1. La situació d'incapacitat temporal de les empleades públiques embarassades, encara que no doni lloc a una situació de risc durant l'embaràs. 

2. La situació d'incapacitat temporal de les víctimes de violència de gènere. 

3. La situació d'incapacitat temporal que comporti hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevingui amb posterioritat a l'inici de la incapacitat i sempre que es correspongui amb el mateix procés patològic, així com la derivada de processos oncològics. A aquests efectes, els supòsits d'intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut. 

4. La situació d'incapacitat temporal que derivi d'un tractament de reproducció assistida o del període de lactància, encara que no doni lloc a una situació de risc durant la lactància. 

5. La situació d'incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33%. 
6. La situació d'incapacitat temporal derivada d'exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions similars. 

7. La situació d'incapacitat temporal per interrupció voluntària de l'embaràs en el primer trimestre de gestació.

8. La situació d'incapacitat temporal per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria. S'inclouen en aquest apartat les malalties greus recollides a l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el Sistema de Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, així com també les cardiopaties isquèmiques. Així mateix, s'inclouen en aquest apartat les malalties subjectes a declaració obligatòria recollides en els annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilància epidemiològica.

Hem instat doncs, a que s'apliqui aquest Decret Llei el més aviat possible. La Direcció ens comunica que donaran resposta a la petició un cop analitzats i interpretats en profunditat els continguts de la norma. Informar-vos, per a la vostra tranquilitat, que aquest Decret Llei afecta a tots aquells processos d'IT ( que s'ajustin a alguns dels suposits enumerats anteriorment) que tot i haver començat abans, a 21 de juliol, el treballador s'hi trobava en aquesta situació, així com obviament, els posteriors a aquesta dataEstem a la vostra disposició per dubtes que us puguin sorgir al respecte.

sábado, 15 de julio de 2017

COBRAMENT ENDARRERIMENTS SPP ADMINISTRATIUS


Us comuniquem que en la propera nómina de juliol s'abonaràn els endarreriments al afectats administratius que han regularitzat la seva SPP un cop la Direcció ha hagut de donar compliment a la sentència favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya corresponent al litigi que la UGT va mantenir amb l'HCP per aquest controvertit tema (la no inclussió del temps treballat com Auxiliar Administratiu per accedir als diferents nivells de SPP.)
Si us sorgeix cap dubte o problema al respecte podeu consultar-nos pel diferents canals: ugt@clinic.cat ,  extensió 5702 i/o en el nostre local sindical.
Tot i la nostra naturalessa de sindicat generalista, transversal o de classe, actuem allà, sobre qui o sobre qual cosa, quant detectem una injustícia laboral  concreta que, com en aquest cas, afecta a un de sól i determinat col·lectiu, el d'Administratius.
La nostra secció sindical UGT vol mantenir l'equilibri i la cohessió dels nostres treballadors i treballadores del Clínic en un entorn en que, com s'ha demostrat, primen interessos i posicions en ocasions quasi sectàries, canviants en d'altres casos i, en conseqüencia, no ajustades a la raó.